Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok
W miniony czwartek, tj. 31 stycznia 2019 roku, w sali OSP odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2018. Sołtys Karolina Sadowska przedstawiła najważniejsze działania, jakie zostały przeprowadzone na terenie naszego sołectwa w roku sprawozdawczym. Po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium sołtysowi i Radzie Sołeckiej. Następnie przybliżony został plan prac na obecny 2019 rok.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Krystian Kinastowski – prezydent Miasta Kalisza, pan Krzysztof Gałka – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, pani Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta, pani Dagmara Pokorska - zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta oraz pan Mariusz Konieczny - przedstawiciel Straży Miejskiej. Mieszkańcy, którzy przybyli na zebranie, chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań zaproszonym gościom.

 

Sołectwo Sulisławice włączyło się także w kampanię społeczną „Życie ważniejsze od pierwszeństwa” prowadzoną przez dziennikarzy portalu faktykaliskie.pl, Magazynu Miejskiego i wolontariuszy fundacji Klucz. W ramach tej akcji każdy z uczestników zebrania sprawozdawczego otrzymał opaskę odblaskową, która powinna stać się nieodłącznym elementem stroju każdego pieszego.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w czwartkowym zebraniu za poświęcony czas, a także wszystkie cenne uwagi dotyczące funkcjonowania oraz najpilniejszych potrzeb naszego sołectwa.

 

03 lutego 2019

Copyright © 2015-2022 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS