Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

 

W miniony piątej, tj. 2 marca 2018 roku, w sali OSP odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2017. Sołtys Karolina Sadowska przedstawiła najważniejsze działania, jakie zostały przeprowadzone na terenie naszego sołectwa w roku sprawozdawczym. Po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium sołtysowi i Radzie Sołeckiej. Następnie przybliżony został plan prac na obecny 2018 rok.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Karolina Pawliczak – wiceprezydent Miasta Kalisza, pan Tomasz Ludwiczak – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz pan Mariusz Konieczny
- przedstawiciel Straży Miejskiej. Mieszkańcy, którzy przybyli na zebranie, chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań zaproszonym gościom.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim  osobom, które wzięły udział w piątkowym zebraniu za poświęcony czas, a także wszystkie cenne uwagi dotyczące funkcjonowania oraz najpilniejszych potrzeb naszego sołectwa.

 

 

04 marca 2018

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS