Walne zebranie druhów OSP
W dniu 22 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach podsumowujące 2018 rok.

 

 

Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał prezes OSP Sulisławice dh Ireneusz Lewandowski. Po uroczystym apelu uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych druhów. 
 

Sprawozdania z działalności sulisławickiej jednostki przedstawili m. in.:  naczelnik OSP, członek sekcji ratownictwa medycznego, skarbnik, a także członek komisji rewizyjnej. Złożono sprawozdanie finansowe oraz projekt planu działalności  i planu finansowego na rok bieżący.

 

 

Zgodnie ze statutem OSP Sulisławice sprawozdania, wnioski i bilans za 2018 rok poddano głosowaniom. Wszystkie punkty zostały przegłosowane pozytywnie. 

W zebraniu oprócz druhów OSP Sulisławice, członków honorowych oraz członków wspierających brały udział jeszcze osoby zaproszone.

 

 

 

Zdjęcia z tego wydarzenia poniżej:

 

01 marca 2019

Copyright © 2015-2022 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS