SUSZA

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia suszy na terenie Miasta Kalisza rolnicy mogą zgłaszać uszkodzone uprawy w celu oszacowania strat na wnioskach, które są do pobrania u Sołtysów, w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza Główny Rynek 20, I piętro pok. 29 lub 32 oraz na stronie bip.kalisz.pl

 

Wniosek należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Kalisza Główny Rynek 20, I piętro pok. 32 (Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).Jednocześnie informuje się, że zgłaszana uprawa nie może być zebrana lub usunięta przed przybyciem Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Wnioski można także pobrać u sołtysa.

30 czerwca 2018

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS