Możliwe dofinansowanie na OZE

 

Miasto Kalisz planuje złożyć wniosek na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) - „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”.

 

Planowany do złożenia przez Miasto Kalisz projekt będzie polegał na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii dla nieruchomości położonych na terenie miasta, zgłaszanych przez mieszkańców Kalisza. Energia wytwarzana z zamontowanej instalacji musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych.

 

Wnioski, do 21 lipca, mogą składać osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Kalisza, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, dla której planowany jest montaż instalacji OZE.

 

We wtorek, 18 lipca 2017 r., o godz. 17.00, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie.

 

Regulamin i szczegóły na stronie MIasta Kalisza: link

 

15 lipca 2017

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS