Wnioski inwestycyjne do budżetu Miasta Kalisza
na rok 2017 złożone

 

Jak co roku, do 15 sierpnia, sołtys i Rada Sołecka mieli czas na złożenie propozycji inwestycyjnych do budżetu Miasta Kalisza na rok 2017. Propozycje te stanowiły podsumowanie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców naszego sołectwa.

 

Poniżej przedstawiamy propozycje złożonych przez nas zadań inwestycyjnych na rok 2017:

 • Modernizacja ciągu ulic Romańskiej i Zachodniej (remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej)

 • Odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej) ul. Romańskiej i Zachodniej

 • Odtworzenie rowów na ul. Romańskiej na wysokości posesji nr 147, 149, 153-155 oraz na odcinku posesji nr 145

 • Oświetlenie ul. Sulisławickiej (na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Olszynowej)

 • Budowa chodnika/ścieżki rowerowej na ul. Sulisławickiej

 • Oświetlenie ul. Piotra Sulisławskiego

 • Oświetlenie ul. Olszynowej

 • Utwardzenie ul. Malowniczej na całej długości

 • Budowa Boiska Wielofunkcyjnego na działce nr 136/102

 • Przedłużenie chodnika na ul. Lechosławskiej do końca zabudowań

 • Przebudowa wiaduktu kolejowego na ul. Rzymskiej

 

 

Przypominamy również propozycje zadań inwestycyjnych złożonych w poprzednim roku  na rok 2016:

 • Oświetlenie ul. Malowniczej

 • Oświetlenie ul. Sulisławickiej

 • Budowę chodnika na ul. Sulisławickiej

 • Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Powstańców Listopadowych

 • Odtworzenie rowów na ul. Romańskiej na wysokości posesji nr 147, 149, 153-155 oraz na odcinku posesji nr 145

 • Odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej) ul. Romańskiej

 • Modernizację ciągu ulic Romańskiej i Zachodniej (remont nawierzchni asfaltowej)

 • Połączenie ul. Sulisławickiej z ul. Metalowców

 • Przebudowę wiaduktu kolejowego na ul. Rzymskiej

 

Dwie z powyższych propozycji inwestycji, tj. oświetlenie ul. Malowniczej oraz połączenie ul. Sulisławickiej z ul. Metalowców,  zostały zrealizowane. Nastąpiło także utwardzenie destruktem ul. Powstańców Listopadowych na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Powstańców Styczniowych.

 

25 sierpnia 2016

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS