Wnioski do miejscowego planu

W związku z rozpoczęciem przez Prezydenta Miasta Kalisza realizacji uchwały Rady Miejskiej Kalisza Nr XXVIII/331/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmienionej następnie uchwałą Nr XXXIV/440/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic” informujemy, iż do 2 maja można składać jeszcze wnioski do planu miejscowego.

 

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

 

link do projektu uchwały

 

21 kwietnia 2017

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS