Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza projektowane

 

Drodzy Mieszkańcy Sulisławic, 

W związku z rozpoczęciem realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XX/252/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. przez Prezydenta Kalisza w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza" każdy z mieszkańców może zgłaszać wnioski do tworzonego nowego projektu. 

 

Wnioski dotyczące studium mogą być składane w terminie do 17 maja 2016 r. w Biurze Obsługi Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20 (Ratusz), pokój nr 18.

 

 

03 maja 2016

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS