Skład Rady Sołeckiej (kadencja 2019-2024)

 

Karolina Sadowska - Sołtys


Bogumił Łączyński - Przewodniczący Rady

Janusz Sibiński - Sekretarz

Tadeusz Knop - Skarbnik

Justyna Bijak

Jerzy Cygan

Barbara Kurczewska

Ireneusz Lewandowski

Sylwester Sobczak

Agnieszka Wiatr

 

 

 

Najbliższe zebrania

Rady Sołeckiej

 

 

 

Najbliższe posiedzenia

Rady Miasta Kalisza

 

 

Marek Kasperczak - Sołtys

 

Tadeusz Knop

Barbara Kurczewska

Ireneusz Lewandowski

Ireneusz Olszewski
Janusz Sibiński

Sylwester Sobczak

Henryk Stróżyński

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Sławomir Bijak

Józef Banasiak

Hieronim Torbiarczyk

Bogumił Łączyński - Sołtys

 

Józef Banasiak

Sławomir Bijak

Marek Kasperczak

Jacek Król

Barbara Kurczewska

Ireneusz Lewandowski

Hieronim Torbiarczyk

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Danuta Adamczak

Sławomir Bijak

Ryszard Torbiarczyk

Bogumił Łączyński - Sołtys

 

Marek Kasperczak

Dorota Kowalczyk

Jacek Król

Barbara Kurczewska

Ireneusz Lewandowski

Ireneusz Olszewski

Leszek Przyjazny

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Danuta Adamczak

Sławomir Bijak

Ryszard Torbiarczyk

Skład Rady Sołeckej

(kadencja 2011-2015)

Skład Rady Sołeckiej

(kadencja 2007-2011)

Skład Rady Sołeckiej

(kadencja 2003-2007)

Terminarz

Terminarz

Skład Rady Sołeckiej

(kadencja 2000-2003)

Skład Rady

 

Bogumił Łączyński - Sołtys

Marek Kasperczak

Dorota Kowalczyk

Jacek Król

Barbara Kurczewska

Ireneusz Lewandowski

Ireneusz Olszewski

Leszek Przyjazny

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Danuta Adamczak

Sławomir Bijak

Ryszard Torbiarczyk

Bogumił Łączyński - Sołtys

 

Barbara Kurczewska - Przewodnicząca Rady

Wiesława Flejsierowicz - Skarbnik

Marek Kasperczak - Sekretarz

Dorota Kowalczyk

Ireneusz Lewandowski

Leszek Przyjazny

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Grzegorz Trzęsowski

Ireneusz Olszewski

Jacek Król

Skład Rady Sołeckiej

(kadencja 2015-2019)

 

Karolina Sadowska - Sołtys

 

Ireneusz Olszewski - Przewodniczący Rady
Janusz Sibiński - Sekretarz

Tadeusz Knop - Skarbnik

Jerzy Cygan

Ireneusz Lewandowski

Sylwester Sobczak

Henryk Stróżyński

 

 

Komisja Rewizyjna

(kadencja 2015-2019)

 

Sławomir Bijak

Barbara Kurczewska

Grzegorz Trzęsowski

Copyright © 2015-2022 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS