Pierwsza w historii Kalisza inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

W czwartek 27 października podczas sesji Rady Miejskiej Kalisza radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę intencyjną dotyczącą wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowy ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej”. Projekt uchwały przygotowany przez nas w ramach inicjatywy uchwałodawczej jest pierwszym tego typu dokumentem złożonym przez mieszkańców. Projekt o którym mowa  poparło prawie 900 osób, mieszkających zarówno na terenie naszego sołectwa, jak i w innych rejonach Kalisza.

 

Komplet dokumentów dotyczących tej sprawy został przez nas złożony w dniu 24 sierpnia na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej (za pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej). Już następnego dnia przewodniczący Rady Miejskiej skierował pismo do prezydenta Miasta Kalisza z prośbą o  weryfikację listy osób popierających inicjatywę oraz o opinię radców prawnych i skarbnika miasta. W kolejnym kroku radni miejscy pochylali się nad złożonymi przez nas dokumentami podczas trzech komisji: Komisji Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (piątek 21.10.2016; link), Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej (wtorek 25.10.2016; link), Komisji Budżetu i Finansów (wtorek 25.10.2016; link). Wszystkie komisje, po usunięciu paragrafu drugiego, pozytywnie zaopiniowały projekt złożonej przez nas uchwały. Dodatkowo Komisja Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wystosowała do prezydenta Miasta  Kalisza wniosek o wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie środków na przygotowanie dokumentacji projektowej drogi.

 

Według opinii Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji inwestycja o którą wnioskowaliśmy (koszt szacunkowy ok. 12 mln. zł) jest możliwa do realizacji w cyklu czteroletnim. Dwa lata to czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji projektowej. Kolejne dwa lata przypadałyby na fizyczną realizację przebudowy ulic. Aby było to jednak możliwe konieczne jest techniczne rozwiązanie problemu związanego z odprowadzeniem wód opadowych. Podczas pracy w komisjach pojawiły pomysły rozwiązania tego tematu, które mają zostać teraz zweryfikowane przez urzędników miejskich.

 

Zapytacie Państwo, co dalej z naszą inicjatywą uchwałodawczą? My, jako mieszkańcy zrobiliśmy pierwszy krok – wskazaliśmy realną potrzebę przebudowy dwóch ulic na terenie naszego miasta. Radni Rady Miejskiej Kalisza poparli nasz projekt. Kiedy inwestycja ta doczeka się realizacji zależy teraz od woli Prezydenta oraz pracy urzędników zmierzającej do rozwiązania problemu odwodnienia obu ulic.

30 października 2016

Przegłosowany Projekt Uchwały

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS