13 kwietnia 2016
Nowa ulica

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Miasta Kalisza podjęta została uchwała w sprawie nadania nazwy jednej z dróg mieszczących się na terenie Sołectwa Sulisławice. Droga ta, łącząca ul. Romańską z ul. Gen. Józefa Hallera, będzie nosiła nazwę Gen. Stanisława Rostworowskiego a jej przebieg przedstawia poniższa mapka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa ta została zaproponowana przez Sołtysa oraz Radę Sołecką Sołectwa Sulisławice pod koniec roku 2015, a w roku bieżącym (16 lutego 2016r.) pozytywnie zaopiniowała ją Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza (http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/komisja-prawa-0).

Nazwa ul. Gen. Stanisława Rostworowskiego  wpisuje się w funkcjonujące w sąsiedztwie nazwy ulic, które nawiązują do historii Polski, polskich powstań i bohaterów walczących o niepodległość kraju.

 

Stanisław Rostworowski (1888-1944) urodził się w Krakowie w arystokratycznej rodzinie malarza Stanisława Jakuba. Po ukończeniu Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie, studiował nauki przyrodnicze na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1912r. dodatkowo studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie rok później uzyskał dyplom doktora filozofii. We wrześniu 1914r. trafił do Legionów Polskich, gdzie piął się szybko po szczeblach kariery wojskowej.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej był kwatermistrzem frontu litewsko-białoruskiego i szefem Oddziału Operacyjnego 3 Armii w Bitwie Warszawskiej. W grudniu 1920r. został oddelegowany na Górny Śląsk, gdzie pełnił funkcję szefa sztabu Obrony Plebiscytu i szefa sztabu Naczelnej Komendy Wojsk III Powstania Śląskiego. W następnych latach pełnił różne funkcje w wojsku, z początkiem 1931r. awansował do stopnia pułkownika dyplomowanego. W sierpniu 1935r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku, jednocześnie prowadząc ożywioną działalność społeczną w wielu organizacjach rolniczych na terenie Wielkopolski.

W dniu wybuchu II Wojny Światowej zgłosił się do armii. Przez pierwsze 3 dni wojny dowodził obroną przeciwlotniczą Kalisza, następnie uczestniczył w obronie Warszawy. Po klęsce Kampanii Wrześniowej przedostał się na zachód, skąd został wysłany do Rumunii, gdzie pełnił funkcję kierownika bazy przerzutowej. Od grudnia 1939r. organizował ewakuację polskich żołnierzy do Francji, przerzuty kurierów z i do Polski. W styczniu 1941r. został przeniesiony na analogiczne stanowisko do Budapesztu. W maju 1942r. szlakiem kurierskim przybył do Warszawy, gdzie został przez dowództwo Armii Krajowej mianowany inspektorem na Górnym Śląsku i w Krakowie, a następnie objął dowództwo Samodzielnego Korpusu AK. Jednocześnie awansował do stopnia generała brygady. W kwietniu 1944r. przeniósł się do Krakowa, gdzie objął samodzielne kierownictwo okręgu krakowskiego AK. 11 sierpnia 1944r. został zatrzymany przez gestapo, a następnie zamordowany podczas przesłuchania.

Gen. Stanisław Rostworowski brał udział we wszystkich głównych wojnach I połowy XX wieku. Był wielokrotnie odznaczony, m. in. Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.

Kliknij mnie

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS