09 października 2016
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Na prośbę naszego dzielnicowego, starszego sierżanta Bartosza Dolacińskiego, zamieszczamy krótką informację dotyczącą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która została uruchomiona 20 września b.r.

 

Mapa ta pozwala każdemu obywatelowi na przekazanie informacji o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Mieszkaniec z 25 skatalogowanych zagrożeń (takich jak np. przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców, niewłaściwe oznakowanie drogi, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, używanie środków odurzających, akty wandalizmu, bezdomność, czy nielegalna wycinka drzew) wybiera to, które zauważył w swojej okolicy, a następnie nanosi je na mapę, znajdującą się na stronie internetowej:

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl

 

Zaznaczenie zagrożenia na mapie będzie skutkowało reakcją policjantów, którzy w ciągu kilku dni sprawdzą, czy konkretne zagrożenie w danym miejscu rzeczywiście występuje. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną oznaczone kolorem czerwonym i naniesione wprost na mapę. Ze zweryfikowanymi zagrożeniami zapoznaje się komendant miejski policji w Kaliszu i jego zastępcy, którzy to nadają bieg dalszym działaniom mającym na celu eliminacje zagrożeń.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

 

fot. www.policja.pl

 

Kliknij mnie

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS