Inicjatywa uchwałodawcza złożona

 

24 sierpnia na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza został złożony projekt uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej”. Pod projektem tym złożyło swe podpisy prawie dziewięciuset mieszkańców naszego miasta. Tak duże poparcie świadczy zarówno o zainteresowaniu mieszkańców powyższym tematem, jak i o realnej potrzebie kompleksowego remontu obu ulic. Obecnie uruchomiona została procedura weryfikacyjna wynikająca ze Statutu Miasta Kalisza.

 

Mamy nadzieję, że złożony projekt zostanie pozytywnie przyjęty i zaakceptowany przez Władze Miasta oraz wszystkich przedstawicieli Rady Miejskiej, którzy zostali wybrani na swój urząd przez mieszkańców Miasta Kalisza, a termin partycypacja społeczna nabierze realnego kształtu.

 

01 września 2016

Projekt Uchwały

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS