Sołectwo

Historia

Sołtysi Sulisławic

        Sołectwo Sulisławiece od 1 stycznia 2000 roku jest częścią miasta Kalisza i leży w jego południowej części.  Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 roku sołectwu nadano status jednostki pomocniczej Miasta. Poniej zamieszczamy jego treść:

 


 

       

Sulisławice zanim zostały włączone w granice admininstracyjne miasta były miejscowością wiejską należącą do gminy Nowe Skalmierzyce.  W latach 1936 - 1954 Sulisławice posiadały status gromady, a tym samym należały do gminy Podgrodzie Kaliskie (powiat kaliski). W tym czasie w skład tej gminy wchodziło 26 gromad: Biskupice, Borek, Chełmce, Dobrzec, Kościelna Wieś, Majków, Majków kol., Nędzerzew, Nosków, Pawłówek, Piwonice, Piwonice kol., Pólko, Rajsków, Skarszew, Skarszewek, Skarszewek kol., Sulisławice, Sulisławice kol., Szczypiorno, Szosa Turecka, Warszówka, Winiary, Wojciechówka, Wolica i Żydów. Potwierdzeniem tego jest wykaz gromad Polskiej Przeczypospolitej Ludowej sporządzony w 1952 roku przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Fakt ten przedstawiają poniższe skany z tej publikacji [1]:

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sulisławice

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian terytorialnych miasta Kalisza

Reforma z dnia 27 maja 1975 roku

Ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku

Reforma z dnia 24 lipca 1998 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku

Ustawa z dnia 25 września 1954 roku

Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 6 grudnia 1935 roku

Historia Sołectwa Sulisławice

           Gmina Podgrodzie Kaliskie postała 1 stycznia 1936 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Raczkiewicza w wyniku rozłączenia trzech gmin wiejskich: Kalisz, Tyniec i Żydów, które należały do powiatu kaliskiego. Sam powiat kaliski w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej nalezał do województwa łódzkiego do końca marca 1938 roku. Ustawą z dnia 12 czerwca 1937 roku Sejm zmienił granice województw i od 1 kwietnia 1938 roku powiat kaliski z całą gminą Podgrodzie Kaliskie został przyłączony do województwa poznańskiego. Gmina Podgrodzie Kaliskie została zniesiona w wyniku reformy admininstracyjnego podziału wsi z dnia 25 września 1954 roku, która weszła w życie 4 dni później (tj 29 września). Reforma ta powoływała gromadzkie rady narodowe, tym samym likwidując gminy. Kolejna reforma przywracająca gminy z 1972 roku nie reaktywowała gminy Podgrodzie Kaliskie. W jej miejsce (od 1 stycznia 1973 roku) powołano gminę Dobrzec. Natomiast reforma z 27 maja 1975 roku znosiła trójstopniowy podział admininstracyjny (województwo-powiat-gmina) i w to miejsce wprowadzono podział dwustopniowy (województwo-gmina) i Sulisławice zostały przyłączone w granice gminy Nowe Skalmierzyce (województwo kaliskie). Natomiast Nowe Skalmierzyce należały do województwa kaliskiego do 1998 roku. Według danych GUS podczas Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 1998 roku wieś Sulisławice liczyła 572 mieszkańców i na jej terenie było 118 mieszkań. W wyniku kolejnej reformy z dniem 1 stycznia 1999 roku zmniejszono ilość województw (z 49 do 16) przywracając trójstopniowy podział admininstracyjnego i gmina Nowe Skalmierzyce została włączona do powiatu ostrowskiego. W tym czasie w miejsce województwa poznańskiego powołano dzisiejsze województwo wielkopolskie. Wieś Sulisławice należała do gm. Nowe Skalmierzyce do końca 1999 roku. Decyzją Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka od 1 stycznia 2000 roku Sulisławice zostały włączone w granice admininstracyjne miasta Kalisza. Poniżej zamieszczone zostały pliki odpowiednich rozporządzeń oraz ustaw informujące o wspomnianych zmianach w latach 1936-1999.

 

Jaka była historia Sulisławic przed 1936 rokiem, to już niebawem....

 

Szanowni czytelnicy, jeśli jesteście w posiadaniu zdjęć Sulisławic i okolic oraz chcielibyście odtwarzać historię Naszego Sołectwa i podzielić się swymi informacjami - proszę o kontakt...

 

RS

 

Literatura przedmiotu:

1. "Wykaz gromad Polskiej Przeczypospolitej Ludowej", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1952

 

Copyright © 2015-2022 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS