Fragment ul. Powstańców Listopadowych utwardzony
W minionym tygodniu zakończyły się prace związane z utwardzeniem fragmentu ul. Powstańców Listopadowych (na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Powstańców Styczniowych). Pierwszym krokiem było przygotowanie podbudowy z gruzu, następnym – utwardzenie drogi destruktem. W przyszłym roku odcinek ten zostanie ponownie wyrównany i nastąpi jego powierzchniowe zamkniecie.

 

13 listopada 2015

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS