06 maja 2016
Dziś ruszyły konsultacje społeczne

     

    Dzisiaj, 6 maja 2016 r., rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza.

Konsultacje są pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu rewitalizacji w Kaliszu, zgodnie z wprowadzoną w ubiegłym roku ustawą o rewitalizacji. Konsultacje te mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza.

 

Konsultacje potrwają miesiąc tj. do 6 czerwca 2016 roku i zostaną przeprowadzone w czterech formach:

 

1) Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

2) Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz.17.30 w sali recepcyjnej – nr 38 (I piętro) w budynku Ratusza przy ul. Główny Rynek 20.

 

3) Warsztatów dla reprezentatywnych grup interesariuszy rewitalizacji, które odbędą sie w dniu w dniu 11 maja 2016r. (środa) o godz.17.30 w sali recepcyjnej – nr 38 (I piętro) w budynku Ratusza przy ul. Główny Rynek 20.

 

4) Zbierania uwag ustnych do protokołu.

 

Wszelkie dodatkowe informacje oraz dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są na stronie www.konsultacje.kalisz.pl, w BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu, w zakładkach „Zarządzenia Prezydenta Miasta” i „Konsultacje społeczne”.

 

Link do formularza: http://bip.kalisz.pl/konsultacje/w_granicach.pdf

 

Poniżej zamieszczamy również plakat na temat rozpoczętych dziś konsultacji społecznych.

 

źródłó: kalisz.pl

 

Kliknij mnie

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS