27 listopada 2015
Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych

Drogi Mieszkańcu Sulisławic - skorzystaj z okazji !

 

5 grudnia 2015 roku w Piwonicach na placu przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym Nr 1 (ul. Wykopaliskowa 45) odbędzie się BEZPŁATNA zbiórka odpadów niebezpiecznych w godz. 9.00-14.00. Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 

- zużyte baterie akumulatory samochodowe,
- zużyte świetlówki i inne źródła światła,
- przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,
- przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich,
- oleje spożywcze przeterminowane oraz oleje i smary przemysłowe, żywice, 

  emulsje, kleje i opakowania po nich,
- niezużyte tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, środki do impregnacji i

  konserwacji drewna, rozcieńczalniki i opakowania po nich,
- przeterminowane lekarstwa, środki farmaceutyczne i opakowania po nich,
- zużyte lub zbite termometry,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. elektro-śmieci),
- odpady problemowe: zużyte opony, przeterminowane materiały budowlane np.

  cement, gips, zaprawy murarskie, itp.

 

Informujemy, że odpady płynne odbierane będą w czytelnym, fabrycznym opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych (duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą np. z przemysłu, handlu nie zostaną przyjęte).

 

żródło: www.kalisz.pl

Kliknij mnie

Copyright © 2015-2018 Sołectwo Sulisławice. All right reserved

                                                     Designed by RS and created with WebWave CMS